Pravila plaćanja Chatrandom

Iako se naše osnovne funkcije video ćaskanja nude korisnicima besplatno, neke dodatne funkcije ili usluge su dostupne za kupovinu prema objavljenim uslovima naplate, a pristup ovim funkcijama može zahtevati registraciju naloga.

Chatrandom ne obrađuje i ne čuva vaše podatke o plaćanju; sva plaćanja se obrađuju preko pouzdane treće strane, SegPay.

Pristupanje uslugama SegPay zahtevaće od vas ponovno usmeravanje na njihov portal za plaćanje i prihvatanje SegPay-ovih Uslova i Politike privatnosti. Sve lične podatke, uključujući i način plaćanja, prenosi, čuva i obrađuje direktno SegPay tokom procesa plaćanja, a ne Chatrandom

Sva pitanja vezana za transakcije SegPay treba da budu usmerena ovde. Bilo koja pitanja u vezi s uslovima SegPay-a ili daljim upitima treba uputiti na SEGPAY PODRŠKA NAPLATE.

Kupovine, transakcije ili pretplate na usluge - kako su dostupne na Chatrandom.com - fakturisane su na vašoj bankovnoj izjavi ili izjavi o kreditnoj kartici od strane SegPay-a. Korisnici su odgovorni za održavanje svog naloga i podešavanja putem SegPay-a, kao što je povezano sa uslugama Chatrandom preko njihovog portala samousluženja ovde.

Razumete i slažete se pristupom bilo kojoj od Chatrandom usluga da su ti uslovi plaćanja ugrađeni u Uslove korišćenja i uslove usluge na koje ste pristali.

Ako vaša upotreba Chatrandom usluga ili naplata rezultira sporom koji nije rešen nakon kontakta sa SegPay, možete kontaktirati naš tim za korisničke usluge koristeći kontakt formu. Daje vam se na znanje da Chatrandom može da iskoristi popravne napore kako bi povratio plaćanja koja su nastala za usluge kojima se pristupa, a koje se vraćaju nazad SegPay-u. Ako osporavate nastale troškove ili niste u mogućnpsti da rešite problem naplate, savetujemo da kontaktirate Chatrandom da bi odlučili, da rade po svom nahođenju, u najboljem interesu zajednice Chatrandom.

Dodatni uslovi:

Cene i uslovi korišćenja su objavljeni. Možete otkazati u bilo kom trenutku. Otkazivanje usluga ili funkcija biće obrađeno odmah, iako se pristup može produžiti do kraja važećeg ciklusa fakturisanja. Korisnicima se preporučuje da prilagode podešavanja plaćanja tokom bilo kog perioda suspenzije.

Bez povraćaja

Ne dajemo povraćaj, poravnanje ili kredite za otkazivanja koja su primljena tokom ciklusa fakturisanja za neiskorišćene dane važećeg terminskog pretplatničkog servisa.

Zloupotreba procesa plaćanja ili fakturisanja predstavlja kršenje naše Politike prihvatljive upotrebe.