Chatrandom Politika Privatnosti

Ova politika privatnosti (Politika Privatnosti) se odnosi na Chatrandom Servis u stanju kakav je obezbeđen od strane Bridgestone International Group, Inc. Sastavili smo ovu Politiku Privatnosti da bi Vam rekli kakve informacije mi prikupljamo, i kako te informacije mi koristimo. Ova Politika Privatnosti se ne odnosi na praksu zaštite privatnosti trećih strana koje mi ne posedujemo, ne kontrolišemo, i sa kojima ne sarađujemo. Termini pisani velikim slovima koji nisu definisani u ovoj Politici Privatnosti će imati svoje značenje objašnjeno u Uslovima Korišćenja.

Posećivajući i/ili koristeći naše Servise, Vi se slažete sa uslovima ove Politike Privatnosti, i pratećih Uslova Korišćenja. Podstičemo Vas da pročitate Politiku Privatnosti, i da iskoristite informacije koje ćete tu pronaći kao pomoć u donošenju informisanih odluka.

 

INFORMACIJE KOJE MI SAKUPLJAMO ILI PRIMAMO

Informacije koje sakupljamo o Vama

Opšte. Možemo sakupljati Lične Informacije, uključujući Osetljive Podatke, i druge informacije. „Lične Informacije“ predstavljaju lične identifikacione informacije koji će nam omogućiti da utvrdimo stvarni identitet, i kontakt određene žive osobe. Osetljivi Podaci uključuju informacije, komentare ili sadržaj (npr. video, profil, komentari) koje Vi opciono pružate a koji mogu otkriti lične detalje u meri u kojoj ste Vi to odabrali. Pružajući Osetljive Podatke nama, vi pristajete na prikupljanje, upotrebu, i objavljivanje Osetljivih Podataka kao što je dozvoljeno primenjivim zakonima o privatnosti. Takođe mi možemo prikupljati informacije o Vašem geografskom položaju sa Vašim pristankom. Ove informacije mi možemo prikupljati kroz mobilne aplikacije, ili drugim povezanim online servisima. Koristeći Servis, Vi nas ovlašćujete da prikupljamo, raščlanjujemo, i zadržavamo podatke koji su povezani sa pružanjem Servisa.

Informacije koje Vi pružate. Prilikom preuzimanja, instaliranja, i korišćenja Servisa može biti neophodno da pružite određene informacije kako bi omogućili funkcionalnost Chatrandom-a, kao što su na primer, tip Vašeg uređaja, Vaša IP adresa, Vaš operativni sistem i/ili pretraživač, kolačići, ili druge informacije. Podsećamo korisnike da oni imaju kontrolu nad informacijama koje nam pružaju i odgovorni su za prilagođavanje podešavanja na hardveru i softveru koji koriste.

Vi se slažete da Vam je pre nego što počnete sa upotrebom našeg Servisa, data prilika da pregledate našu politiku privatnosti, i da ste se saglasili sa tim uslovima. Do mere u kojoj vi održavate podešavanja, Vi ovlašćujete Chatrandom da prikuplja podatke i informacije u svrhu pružanja usluga ovog servisa.

Tokom Vaše upotrebe ovog Servisa, u cilju pristupanja funkcijama koje mi možemo ponuditi bilo sada bilo u budućnosti, može biti neophodno da nam pružite Lične Informacije koje mogu uključivati Vaše ime, email adresu, fizičku adresu, i broj vašeg telefona.

Vi razumete i slažete se da je vaša upotreba funkcija ovog Servisa u okviru vaše diskrecije. Vaša je odluka da li da koristite ili ne, određene funkcije ili funkcionalnosti, i sve takve Lične Informacije su date dobrovoljno.

Putem ovog servisa možete puštati ili na drugi način pružati sadržaj koji je napravljen od strane korisnika, dodatno, Vama funkcije i funkcionalnosti mogu dozvoliti da napravite korisnički profil ili da postavljate druge sadržaje. Sve takve funkcije dozvoljavaju Vam da otkrijete određene lične informacije koje Vi sami odaberete. Korisnici se slažu je krajnja odgovornost za nivo detalja, informacija, i/ili sadržaja koji dele javno, sa drugim korisnicima isključivo na njima. Korisnici se izrazito pozivaju da ne dele finansijske detalje, svoje kućne adrese ili druge osetljive informacije. Korisnici se slažu i prihvataju da, kakve će informacije odlučiti da dele zavisi isključivo od njih samih, Chatrandom ne preuzima nikakvu odgovornost za ove lične izbore. Chatrandom se može odlučiti da preuzme na sebe akcije primene pravnog leka, po svom izboru, kada oseti da određene aktivnosti narušavaju naše uslove, ili druge zakone i regulative.

Informacije iz drugih izvora. Mi, i treća strana koja pruža usluge servisa, koju mi možemo odabrati da uposlimo, može koristiti analitičke servise da oceni i poboljša korisničko iskustvo putem našeg servisa. Takvi podaci i informacije će biti akumulirane, i jedino korišćene da pruže informacije u vezi sa Vašim korišćenjem, u meri u kojoj je to neophodno da bi Vam pružili usluge za koje ste pokazali interes.

Opciono isključivanje određenih funkcija. Prilagođavanjem Vašeg pretraživača, hardvera, ili podešavanja Vašeg mobilnog uređaja, prema zahtevima proizvođača ili mobilnog operatora, možete isključiti određene funkcije u vašim podešavanjima privatnosti. Vi kao korisnik razumete da je Vaša obaveza da izvršite ova podešavanja vaš izbor. Takodje Vas obaveštavamo da ako odaberete da isključite neke od tih servisa, može doći do toga da nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite funkcionalnost Servisa.

Kako mi koristimo informacije koje prikupljamo

Opšte. Informacije koje prikupljamo o Vama možemo koristiti da:

Sa kim mi delimo Vaše informacije

Pored delenja gore navedenih informacija u cilju dozvoljavanja funkcionalnosti Servisa, Vi ste kao korisnik Chatrandom-a, dali pristanak da se vaši sadržaji prikažu kao vidljivi od strane drugih korisnika Servisa do stepena koje podešavanja na Vašem nalogu to dozvoljavaju.

Lične Informacije. Mi ne delimo Vaše lične informacije sa drugima osim na način prikazan u ovoj Politici Privatnosti, ili kada Vas obavestimo o tome i pružimo Vam priliku da odbijete opciju da se Vaše lične informacije dele. Lične informacije mi možemo deliti sa: Pružaocima usluga. Povremeno možemo angažovati pružaoce usluga u vidu treće strane kao izvršioce usluga određenih funkcionalnosti ovog servisa (uključujući, ali ne ograničavajući se na, uređivanje, tehničku podršku, ili procesuiranje plaćanja) ove treće strane će biti potrebno da rukovode svim podacima i informacijama prema ovim poilitikama.

Druge situacije. Možemo obajviti Vaše informacije, uključujući i lične informacije:

U odgovoru na sudski poziv ili slične zahteve u istrazi, kao što je naredba suda, ili zahtev za saradnjom od strane snaga zakona ili drugih vladinih agencija; da uspostavimo ili primenimo, naše legalno pravo; da se odbranimo od zakonskih potraživanja; ili na bilo koji drugi način zahtevan od strane zakona. U takvim slučajevima možemo ukloniti bilo koju prepreku ili pravo koje nam je dostupno.

Kada verujemo da je objavljivanje u skladu sa povezanošću i naporima da se istraži, spreči, ili preduzme druga akcija u vezi sa protivzakonitim aktivnostima, sumnjom na prevaru ili drugom zloupotrebom; da zaštitimo prava, vlasništvo ili bezbednost naše kompanije, naših korisnika, naših zaposlenih, ili drugih; da se pridržavamo primenjivog zakona ili sarađujemo sa snagama zakona, ili da primenimo svoje uslove i politiku.

Akumulirane i/ili ne-personalizovane informacije. Mi možemo koristiti i deliti ne-personalizovane informacije koje prikupljamo pod bilo kojim od gore navedenih okolnosti. Takođe ih možemo deliti i sa našim podružnicama i trećim stranama kako bi razvili i pružili usmereno reklamiranje na našem Servisu, i na veb sajtovima ili aplikacijama trećih strana, i da analiziramo i izveštavamo o reklama koje vidite.

Dečija privatnost

Iako je naš Servis za široku publiku, mi zahtevamo da su naši korisnici barem minimalne zakonske starosti koja je potrebna za sklapanje ugovora. Ovaj Servis nije namenjen deci koja su mlađa od 13 godina. i svesno mi ne sakupljamo lične informacije o deci koja su mlađa od 13 godina. Ukoliko saznamo da smo prikupili ili dobili lične informacije od deteta mlađeg od 13 godina bez potvrđenog pristanka roditelja, mi ćemo obrisati tu informaciju.. Ukoliko verujete da bismo mogli posedovati bilo kakvu informaciju od ili o detetu mlađem od 13 godina, molimo Vas da nas kontaktirate na [email protected].

Napredni transfer i pristanak na međunarodnu obradu

Mi smo ratuća korporacija sa korisnicima i operacijama u više država, uključujući i Evropsku Uniju. Razvili smo praksu rada sa podacima koja je namenjena da obezbedi da su informacije prikladno zaštićene, ali mi molimo naše Korisnike da budu svesni zakona za zaštitu privatnosti i podataka koji su u nadležnosti lokalnih zakona u sredini u kojoj žive. Vi prihvatate da je krajnja odgovornost za informacije koje Vi odaberete da delite isključivo na Vama.

Nema prava za treće strane

Ova Politika Privatnosti ne stvara prava koja su primenjiva od strane traćih strana, niti zahteva objavu bilo kojih ličnih informacija koji se tiču korisnika vebsajta.

Prodavnica aplikacija i Spoljašnji vebsajtovi ili Servisi

Vaša prodavnica aplikacija (npr. iTunes ili Google Play) mogu prikupljati određene informacije u vezi sa vašom upotrebom Servisa, kao što su Lične Informacije, Informacije o Plaćanju, Informacije o geografskim lokacijama, i druge podatke vezane za upotrebu. Mi nemamo kontrolu nad prikupljanjem takvih informacija od strane prodavnica aplikacija trećih strana, i bilo koja takva informacija i upotreba će biti podložna primenjivoj politici privatnosti te treće strane.

Servis može sadržati linkove ka vebsajtovima treće strane. Mi nemamo kontrolu nad praksama za zaštitu privatnosti ili sadržaja na tim vebsajtovima. Kao takvi, mi nismo odgovorni za sadržaj ili za politiku privatnosti na tim vebsajtovima trećih strana. Trebalo bi da proverite primenjive politike privatnosti trećih strana i uslove korišćenja kada posećujete bilo koji drugi vebsajt.

Izmene u ovoj Politici Privatnosti

Ova Politika Privatnosti je na snazi od datuma postavljenog na vrhu ove Politike Privatnosti. Povremeno, mi možemo unositi izmene u ovu Politiku Privatnosti. Svaka takva promena će biti objavljena na Servisu. Pristupajući Servisu nakon što mi unesemo izmene u ovu Politiku Privatnosti, smatra se da ste te izmene i prihvatili. Molimo Vas da budete svesni, da u meri u kojoj to dozvoljava primenjiv zakon, naša upotreba Informacija se vodi Politikom Privatnosti koja je na snazi u momentu prikupljanja Informacija. Molimo Vas da redovno proveravate ovu politiku Privatnosti.

Kako da nas kontaktirate

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovom Politikom Privatnosti, molimo Vas da nam pošaljete e-mail na [email protected]. sa “Privacy Policy” u subject-u mail-a. Za sva druga pitanja, molimo Vas da koristite informacije koje se nalaze u Uslovima Korišćenja kako bi nas kontaktirali.

Пратите нас: