Politika privatnosti Chatrandom

Poslednji put izmenjeno: 5/25/18

Ova politika privatnosti ("Politika privatnosti") važi za usluge Chatrandom u skladu sa Cogroup Limited, sve korisničke podatke prikupljene, obrađene ili drugačije korišćene od strane Chatrandom; koje su prikupljene u zakonite svrhe isporuke Usluga sa kojima ste se saglasili nakon prihvatanja naših uslova korišćenja usluga. Želeli bismo da znate nekoliko stvari o našim praksama vezanim za privatnost.

Chatrandom koristi industrijske standardne sigurnosne protokole, kako bi osigurali da su vaši lični podaci sigurni. Od vas tražimo da pregledate ovu Politiku privatnosti i shvatite svoja prava i obaveze. Upotrebite zdrav razum u izborima koje pravite u vezi sa informacijama koje delite na mreži i sa drugim korisnicima. Chatrandom je ponosan na partnerstvo sa našom zajednicom u cilju osiguravanja bezbednog i prijatnog okruženja za sve.

Trudimo se da budemo transparentni i informativni o našim praksama privatnosti. Pokušavamo da na običnom jeziku objasnimo šta su naše politike, koje informacije sakupljamo i kako koristimo te informacije. Imenovali smo službenika za zaštitu privatnosti koga možete kontaktirati putem e-pošte. Kontaktirajte nas ako vam je potrebno dodatno objašnjenje politike, da prijavite kršenje ove ili bilo koje druge politike, ili da povučete bilo koje saglasnosti ili dozvole koje ste nam dali da koristimo vaše podatke u svrhu pružanja naših usluga vama.

Pored toga, ova Politika privatnosti, kao i naše organizacije za obradu podataka i protokoli privatnosti su rezultat saveta od različitih stručnjaka iz oblasti bezbednosti, pravne i tehničke podrške i inženjeringa proizvoda. Pre svega, želimo da shvatite da je vaša privatnost veoma važna i da ćemo raditi sa vama kako bismo je zaštitili, kao i sigurnost i uživanje naše zajednice.

 

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO ILI PRIMAMO

Uopšteno. Možemo prikupiti lične podatke, uključujući osetljive podatke i druge informacije. "Lični podaci" označavaju individualno prepoznatljive informacije koje bi nam omogućile da utvrdimo stvarni identitet lii kontakt određenog fizičkog lica. Osetljivi podaci uključuju informacije, komentare ili sadržaj (na primer, video, profil, komentare) koje vi opciono pružate i koji mogu otkriti lične podatke u meri u kojoj ste izabrali. Pružanjem osetljivih podataka nama, slažete se s prikupljanjem, korišćenjem i objavljivanjem osetljivih podataka, kao što to dopuštaju važeći zakoni o privatnosti. Takođe možemo prikupiti podatke o vašoj geolokaciji uz vašu saglasnost. Možemo prikupiti ove informacije putem mobilne aplikacije ili srodnih onlajn usluga. Koristeći Servis, ovlašćujete nas da sakupljamo, razmatramo i zadržavamo podatke vezane za pružanje usluge. Korišćenjem usluge, pristali ste da primate poruke, uključujući i uhvaćeni sadržaj, koji se prenosi putem Servisa, vašeg uređaja ili drugih metoda komunikacije na koje ste možda pristali, u svrhu osiguranja pridržavanja ovim Uslovima korišćenja i održavanja standarda zajednice .

Informacije koje pružate. U toku korišćenja ovih Usluga, bilo preuzimanjem ili instaliranjem i korišćenjem bilo koje mobilne aplikacije ili pristupanjem i korišćenjem Usluga preko veb pregledača, u svrhu omogućavanja funkcionalnosti Chatrandom određene informacije će nam biti prenesene. Ova tražena informacija - uključujući, ali ne ograničavajući se na tip uređaja, IP adresu, operativni sistem, informacije o pregledaču, usluge lokacije i kolačiće - je od suštinskog značaja za pružanje usluga.

Takve informacije se pasivno prikupljaju radi pružanja i poboljšanja ovih Usluga. Vaša upotreba ovih usluga pokazuje vašu saglasnost za slanje takvih informacija. Korisnici se podsećaju da kontrolišu podešavanja svojih uređaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na podešavanja kolačića, usluge geolokacije i odgovorne su za razumevanje i prilagođavanje postavki u hardveru ili softveru koji koriste.

Slažete se da ste pre korišćenja naših Usluga dobili priliku da pregledate naše Uslove korišćenja i ovu Politiku privatnosti, i da ste se složili sa ovim uslovima. Informacije o kojima se diskutovalo u ovom odeljku su od suštinskog značaja za pružanje ovih Usluga, za razliku od informacija koje su razmatrane u odeljku ispod, pružanje ovih informacija je automatsko i možda se ne može isključiti, za razliku od postavki ili funkcija koje su opisane u odeljku Dodatne funkcije u nastavku.

Funkcije komunikacije unutar servisa su podrazumevano omogućene, tako da Chatrandom može preneti važne informacije o vašoj upotrebi, ako je potrebno. Takva komunikacija ne može biti predmet određenih odredbi o isključenju, kao što je navedeno u nastavku, za sve klase korisnika. Ako imate bilo kakva pitanja o funkcijama komunikacije, kontaktirajte Chatrandom na [email protected]. Možda ćemo zahtevati da korisnici koji nisu registrovali nalog pruže dodatne informacije, kako bismo odgovorili na sva pitanja vezana za privatnost koja mogu imati.

Pružanje informacija vlasnicima naloga ili korisnicima određenih funkcija

Tokom vašeg korišćenja Servisa, kako biste pristupili funkcijama, ili omogućili određene usluge, koje se mogu ponuditi sada ili u budućnosti. Možda ćete morati da nam date lične podatke koji mogu uključivati vaše ime, e-mail adresu, fizičku adresu i telefonski broj.

Razumete i slažete se da je vaša upotreba ovih Usluga po vašem sopstvenom nahođenju. Vaša je odluka da li ćete koristiti određene funkcije, a sve takve lične informacije dobrovoljno dajete.

Sve funkcije prijavljivanja, uključujući korisnička imena ili lozinke koje se generišu u procesu registracije naloga moraju biti zaštićene registracijom korisnika. Posebno vam je savetovano da ne delite ove informacije sa drugima, a registrovani korisnik će biti odgovoran za sve aktivnosti povezane sa svojim nalogom.

Informacije o korišćenju

Kroz ovu uslugu možete strimovati ili na drugi način isporučiti sadržaj koji generiše korisnik, određene funkcije i funkcionalnosti, kojima korisnici mogu pristupiti, mogu vam omogućiti kreiranje korisničkog profila ili objavljivanje drugog sadržaja. Sve takve funkcije omogućavaju vam da otkrijete određene lične informacije po vašem izboru. Korisnici se slažu da je krajnja odgovornost za detalje, informacije i/ili sadržaj koji oni dele javno, sa drugim korisnicima, njihova. Korisnicima se ne preporučuje da dele finansijske detalje, svoju kućnu adresu ili druge osetljive informacije. Korisnici se slažu i shvataju da takve informacije koje dele na svoju odgovornost, Chatrandom ne preuzima odgovornost za ove lične izbore. Chatrandom može izabrati da preduzme korake za ispravljanje, po svom nahođenju, kad smatra da određene aktivnosti krše naše uslove ili druge zakone i propise.

Informacije iz drugih izvora. Mi i pružaoci usluga treće strane, koje možemo izabrati da uposlimo, mogu da koriste usluge analitike da bi procenili i poboljšali korisničko iskustvo putem naše usluge. Takvi podaci i informacije će biti prikupljeni i korišćeni samo za pružanje informacija o vašoj upotrebi u meri u kojoj je neophodno pružiti usluge za koje ste ukazali interes.

U određenoj meri ove usluge koriste ili sadrže linkove do ostalih veb-sajtova treće strane ("Usluge treće strane"). Nismo odgovorni za praksu privatnosti ili sadržaj Usluga trećih strana, Chatrandom nije odgovoran za prakse privatnosti ili sadržaj tih drugih veb lokacija ili usluga, a vaša je odgovornost da pregledate Politiku privatnosti na tim veb-sajtovima da biste potvrdili da razumete i slažete se sa njihovim pravilima.

Isključivanje određenih funkcija. Prilagođavanjem podešavanja pretraživača, hardvera ili mobilnog uređaja u skladu sa zahtevima proizvođača ili operatera, možete onemogućiti određene funkcije u podešavanjima privatnosti. Shvatate da je vaša obaveza da napravite ova prilagođavanja za donošenje ove odluke. Takođe vam se savetuje da, ukoliko se odreknete takve usluge, možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost Servisa.

Svi korisnici su odgovorni za konfiguraciju postavki na svom uređaju. U meri u kojoj ste obezbedili dodatne informacije, u postupku registracije naloga možete isključiti ili zahtevati izmene u postavkava privatnosti ili komunikacija pošto ste ih ovlastili u postupku registracije vašeg naloga tako što ste kontaktirali [email protected].

Chatrandom ne preuzima odgovornost za bezbednost i privatnost u vezi sa vašim korišćenjem ovih Usluga, vaša dalja upotreba ovih Usluga uslovljena je razumevanjem da ste izabrali tačna podešavanja i konfiguracije prikladne za vaš uređaj i način korišćenja ovih Usluga .

KAKO KORISTIMO INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Uopšteno. Možemo koristiti informacije koje sakupljamo o vama kako bismo:

 • isporučuli i poboljšali naše usluge, i upravljali našim poslovanjem;
 • pružili korisničku podršku;
 • analizirali vašu upotrebu inkorporiranih Usluga kako bismo razvili funkcije i dostavili sadržaj koji vas zanima.
 • prikupili analitičke informacije kako bismo poboljšali funkcionalnost Servisa.
 • da bismo potvrdili da ispunjavate uslove da koristite određene funkcije usluge, da bismo stupili u kontakt sa vama radi odgovora na vaše žalbe ili da bismo sproveli prava iz Uslova korišćenja.
 • ili da bismo izvršili funkcije ili usluge koje su vam inače opisane u vreme sakupljanja podataka.
 • otkriti i boriti se protiv prevara ili drugih nezakonitih ili neovlašćenih aktivnosti, kako je utvrđeno u našim Uslovima korišćenja ili drugim srodnim politikama, prikupljanjem i analizom korisničkih podataka (uključujući tekst, slike ili druge sadržaje) koji mogu predstavljati nezakonite ili neovlašćene aktivnosti vezane za korisnika .
 • Izvršiti analizu podataka u interesu poboljšanja korisničkog iskustva i razvijanja kontramera protiv ilegalnih ili neovlašćenih aktivnosti.
 • Sačuvati podatke (koji mogu uključivati tekstualne slike, audio ili drugi sadržaj) kako bi se sprečilo ponavljanje događaja ili ako su detektovani šabloni događaja zloupotrebe ili ilegalne aktivnosti.
 • Obezbediti usaglašenost, beleženjem saglasnosti i zahteva za odbacivanje u vezi sa informacijama koje se automatski prikupljaju ili dobrovoljno daju, kako se zahteva u skladu sa GDPR-om i drugim zakonima o zaštiti podataka. Pomoći sprovođenje zakona i drugim agencijama prijavljivanjem nelegalne aktivnosti, ako nam bude skrenuta pažnja, a mi verujemo u našu diskreciju, takva akcija je garantovana.
 • Sprovesti naše Uslove ili ugrađena pravila

Pravna osnova za korišćenje i obradu vaših podataka

Da bismo koristili ili obradili vaše informacije kako je gore opisano, mi se oslanjamo na sledeće zakonske osnove:

Obrađivaćemo vaše informacije sve dok imamo relevantnu pravnu osnovu da to učinimo, kako bismo vam pružili usluge koje ste tražili, a kako se zahteva u izvršavanju Ugovora koji ste uspostavili sa nama prihvatanjem naših Uslova korišćenja.

Vaši podaci i lične informacije koriste se samo u zakonite svrhe koje su nam zakonski prenete, kako bismo poboljšati naše usluge i analizirati podatke o korišćenju kako bismo osigurali našu platformu i učinili je prijatnom za zajednicu ili za bilo koju svrhu u koju vjerujemo da je direktno povezana sa ovim legitimnim ciljevima.

Obrađivaćemo ili koristiti vaše podatke u meri u kojoj ste se složili sa tim. Zadržavamo pravo da tražimo da obnovite vašu saglasnost, ako vjerujemo da je neki proces ili upotreba izvan opsega ciljeva sa kojima ste se u početku složili. U tom slučaju, možemo dodatno zatražiti saglasnost putem poruka u aplikaciji, ili na drugi način na koji ste nas ovlastili da vas kontaktiramo. U svako doba, možete povući svoju saglasnost na bilo kakvu upotrebu ili obradu svojih podataka tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte, u kojem slučaju će vaš zahtev biti upućen našem Službeniku za zaštitu privatnosti.

Kao što znate: povlačenje saglasnosti, ili onemogućavanje određene upotrebe podataka, u nekim slučajevima će vam naše usluge učiniti nedostupnim.

SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE

Pored toga što ćete omogućiti funkcionalnost servisa, kao korisnik sajta Chatrandom, pristajete da vaš sadržaj bude prikazan kao vidljiv drugim korisnicima Servisa, u meri u kojoj ste vi podešavanjima odobrili.

Lični podaci. Mi ne delimo vaše lične podatke sa drugima, osim onog što je navedeno u našoj Politici privatnosti ili kada vas obavestimo i pružimo vam priliku da ne odobrite davanje svojih ličnih podataka. Lične podatke možemo deliti sa:

Pružaoci usluga. S vremena na vreme možemo da zaposlimo pružaoce usluga trećih lica da izvršavaju određene funkcije ili funkcionalnosti ove usluge (uključujući, ali bez ograničenja, moderaciju, tehničku podršku ili obradu naplate), od ovih trećih strana će biti zahtevano da obrađuju sve podatke i informacije prema ovim pravilima.

Prilikom izbora naših pouzdanih provajdera trećih lica, oni shvataju da mi prosleđujemo naše standarde za zaštitu podataka i tražimo uveravanja da su svi podaci kojima rukovode ili ih čuvaju u skladu s ovom Politikom privatnosti i zahtevima važećih zakona o privatnosti.

U meri u kojoj se podaci prenose od korisnika u zemljama lociranim u Evropskom ekonomskom prostoru ("EEA"), drugim korisnicima izvan EEA, u meri u kojoj bilo koji od tih prenosa podataka ili obrade treba da uključi usluge trećeg provajdera, naši sporazumi sa tim provajderom uključuju standardne klauzule ugovora koje je odobrila Evropska komisija ili druga odgovarajuća zaštita koja omogućava prenos podataka iz EEA u druge zemlje, kako bi ih obavezali na zaštitu privatnosti i sigurnosti vaših podataka koje preduzimamo prema Uredbi EU o opštoj zaštiti podataka (GDPR)

Ostale situacije.

Možemo otkriti vaše podatke, uključujući lične podatke:

U odgovoru na sudski nalog ili sličnu istragu, sudsku naredbu ili zahtev za saradnjom od strane organa za sprovođenje zakona ili druge vladine agencije; radi uspostavljanja ili izvršavanja naših zakonskih prava; radi odbrane u vezi sa pravnim potraživanjima; ili u drugim situacijama ako zakon to propisuje. U takvim slučajevima možemo odustati od bilo kakvog pravnog prigovora ili prava koje nam je na raspolaganju.

Kada smatramo da je otkrivanje podataka odgovarajuće u vezi sa naporima da se istraži, spreči ili preduzmu druge mere u vezi sa ilegalnim aktivnostima, prevarama ili drugim nepravilnostima; da zaštitimo prava, imovinu ili sigurnost naše kompanije, naših korisnika, naših zaposlenih ili drugih; da bismo se pridržavali važećeg zakona ili sarađivali sa policijskim organima; ili izvršili naše uslove i pravila.

Shodno uslovima korišćenja i prema ovoj politici privatnosti, pristali ste da primate poruke, merenja i sadržaj od Chatrandom u vezi sa korišćenjem Usluga, u cilju poboljšanja funkcionalnosti platforme, obezbeđivanja zadovoljavajućeg korisničkog iskustvoa i usaglašavanja sa Uslovima korišćenja.

U meri u kojoj Chatrandom može ponuditi konfiguracije, sada ili u budućnosti, omogućavajući vam da se isključite iz komunikacije ili se možete isključiti direktnim zahtevom. Takvi izbori će vam biti pruženi, ili saglasnosti dobijene ako verujemo da je prikladno ili neophodno to učiniti u slučaju da bilo koja svojstva, sadržaj ili komunikacija mogu biti van obima prvobitne saglasnosti koju ste nam dali.

Ako smatrate da nova funkcija, sadržaj ili komunikacija nije nešto sa čim ste se složili, ili se na drugi način koriste podaci koje ste nam dostavili u toku vaše upotrebe ovih usluga, posebno vam savetujemo da kontaktirate našeg službenika za privatnost direktno na [email protected] i zatražite da odmah isključite funkciju, sadržaj ili komunikaciju, imajući u vidu da uklanjanje funkcija, sadržaja ili komunikacija bitnih za Usluge koje pružamo će učiniti da vam Usluga bude nedostupna u većini slučajeva.

Grupne i/ili nelične informacije. Osim ako zakoni iz nadležnosti u kojoj živite to zabranjuju, budite svesni da u onoj mjeri u kojoj ste se saglasili s takvom upotrebom, možemo koristiti i deliti nelične podatke koje prikupljamo pod bilo kojom od navedenih okolnosti. Takođe možemo podeliti sa podružnicama i trećim stranama da bi oni razvili i isporučili ciljano oglašavanje na našem servisu i na vebsajtovima ili aplikacijama trećih lica, te da analiziraju i prijavljuju oglašavanje koje vidite.

PRIVATNOST DECE

Iako je naš Servis za opštu publiku, zahtevamo da naši korisnici budu zakonskog doba potrebnog za sklapanje ugovora. Ova usluga nije namenjena deci mlađoj od 13 godina, a mi nećemo svesno skupljati lične podatke od dece mlađe od 13. godina. Ako saznamo da smo prikupili ili primili lične podatke od deteta mlađeg od 13 godina bez provere ili saglasnosti roditelja, obrisaćemo te informacije. Ako verujete da možda imamo neke podatke od deteta mlađeg od 13 godina ili o njemu, molimo kontaktirajte nas [email protected].

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji

Odeljak 1798.83 u Građanskom zakoniku Kalifornije dozvoljava registrovanim vlasnicima naloga na Chatrandom, koji su stanovnici Kalifornije da zatraže određene informacije o otkrivanju ličnih podataka trećim stranama, ili da promene postavke privatnosti u onoj meri u kojoj su dostupne. Možete se isključiti iz komunikacije ili zatražiti promene u vezi s privatnošću tako što ćete nas kontaktirati na [email protected]

U meri u kojoj ste korisnik ovih usluga bez registrovanog naloga, takvi zahtevi mogu biti poslati, ali Chatrandom zadržava diskreciju da odredi način na koji će se takvi zahtevi rešiti, određene odredbe o isključivanju koje možda nisu dostupne neregistrovanim korisnicima mogu biti ostvarene obustavom korišćenja ovih Usluga.

PRISTANAK NA MEĐUNARODNO PROCESUIRANJE

Mi smo rastuća korporacija sa korisnicima i operacijama u više zemalja, uključujući i Evropsku uniju. Razvili smo prakse podataka koje su osmišljene da obezbede da podaci budu na odgovarajući način zaštićeni, ali mi tražimo od naših korisnika da poznaju zakone o zaštiti privatnosti i podataka u jurisdikciji/pravnom sistemu u kojoj žive. Kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti, prihvatate da je krajnja odgovornost za informacije koje izaberete da delite vaša.

BEZ PRAVA TREĆIH STRANA

Ova Politika privatnosti ne stvara prava koja mogu izvršiti treće strane i ne zahteva obelodanjivanje bilo kakvih ličnih podataka koji se odnose na korisnike veb-sajta.

VEB-SAJTOVI ILI USLUGE TREĆIH STRANA

Prihvatate i razumete da pružaoci usluga trećih lica ili eksterni servisi, kao što je vaša prodavnica aplikacija (npr. ITunes ili Google Play) mogu sakupiti određene informacije u vezi sa vašom upotrebom ovog Servisa, kao što su lične informacije, informacije o plaćanju, geografske informacije i druge podatke bazirani na upotrebi. Mi nemamo kontrolu nad sakupljanjem takvih informacija od strane prodavnice aplikacija nezavisnih proizvođača, i svaka takva sakupljanja ili upotreba su predmet važećih politika privatnosti treće strane.

Servis može sadržavati linkove ka stranicama trećih strana. Mi nemamo kontrolu nad praksom privatnosti ili sadržajem ovih veb lokacija. Kao takvi, mi nismo odgovorni za sadržaj ili politiku privatnosti tih trećih strana. Trebali biste proveriti važeću politiku privatnosti i uslove korišćenja trećih strana prilikom posete njihovoh veb stranica.

IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti važi od datuma navedenog na vrhu ove Politike privatnosti. S vremena na vreme možemo promeniti ovu Politiku privatnosti. Sve takve promene će biti objavljene na Servisu. Pristupanje Servisu nakon što napravimo takve izmene u ovoj Politici privatnosti, smatraće se da ste prihvatili takve promene. Imajte na umu da, u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, našu upotrebu Podataka reguliše Politika zaštite privatnosti u trenutku kada sakupljamo podatke. Molimo da se redovno konsultujete sa ovom Politikom privatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti, molimo vas da nam pošaljete e-mail na [email protected] sa "Politikom privatnosti" u naslovnoj liniji. Za sva druga pitanja, molimo vas da pročitate informacije navedene u Uslovima korišćenja.