Uslovi korišćenja Chatrandom

Poslednja izmena: 4.12.2018.

Chatrandom je servis kompanije Cogroup Limited (u daljem tekstu "mi"). Chatrandom pruža interaktivne usluge ćaskanja i kamere. Ove usluge su dostupne kroz aplikaciju za pretragu veb stranica i mobilne aplikacije onima koji su preuzeli našu aplikaciju ili su pristupili Chatrandom preko veb pregledača - bez obzira da li smo aplikaciju učinili dostupnom mi ili partner treće strane (svi takvi primeri aplikacija, kojima se može pristupiti putem veb pretraživača ili mobilne aplikacije, mogu se naizmenično nazivati "Chatrandom", "Platforma" ili "Usluge".). Usluge mogu koristiti oni koji su preuzeli mobilnu aplikaciju, registrovali nalog ili oni koji na drugi način pristupaju ovim uslugama. Bez obzira na načine pristupa, saglasni ste da je vaše korišćenje u skladu sa svim Uslovima i svim Pravilima, uključujući Politiku privatnosti i Politiku naplate, obuhvaćenih ovde referencom (" Uslovi korišćenja").

PREUZIMANJEM MOBILNE APLIKACIJE, PRISTUPANJEM APLIKACIJI VEB PREGLEDAČA, ILI BILO KAKVIM KORIŠĆENJEM OVIH USLUGA, PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA.

UKOLIKO NE ŽELITE DA SE OBAVEŽETE OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOLIMO VAS DA PREKINETE SADA SVAKO KORIŠĆENJE. REŠENJE ZA VAŠE NEZADOVOLJSTVO SADRŽAJEM ILI BILO KOJOM INFORMACIJOM DOSTUPNOM NA ILI KROZ OVAJ SERVIS JE DA PRESTANETE DA KORISTITE OVE USLUGE. VAŠ DOGOVOR SA NAMA U POGLEDU SAGLASNOSTI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA STUPA NA SNAGU ODMAH NAKON ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVE USLUGE.

ACCEPTANCE OF THESE TERMS REQUIRES USERS TO FOLLOW OUR ACCEPTABLE USE POLICY, AS DISCUSSED BELOW. OUR ACCEPTABLE USE POLICY MAKES CLEAR THAT THERE IS NO TOLERANCE FOR OBJECTIONABLE CONTENT OR ABUSIVE USERS, AS FURTHER DEFINED IN THE ACCEPTABLE USE SECTION.

Bilo kakvim korišćenjem ovih Usluga, bilo putem Chatrandom, ili povezanog vebsajta ili aplikacije, data vam je i mogućnost čitanja ovih Uslova korišćenja, a vaša dalja upotreba uslovljena je vašom saglasnošću da će vaša dalja upotreba biti u skladu sa svim objavljenim smernicama i uslovima koji se odnose na Usluge uključujući Politiku prihvatljive upotrebe u vezi sa sadržajem koji delite preko Usluge i svih aktivnosti vezanih za vašu upotrebu.

Zadržavamo pravo da izmenimo ove Uslove korišćenja s vremena na vreme bez da vas obavestimo o tome. Shvatate i slažete se sa tim da je vaša odgovornost da pregledate povremeno ove Uslove korišćenja kako biste se upoznali sa mogućim izmenama. Vaša dalja upotreba ovog Servisa, nakon izmena, značiće da ste upoznati sa izmenjenim Uslovima korišćenja i da se slažete da budete obavezani njima.

U ovim Uslovima korišćenja, naši "Partneri" su naši vlasnici, podružnice, pridružena preduzeća, službenici, direktori, dobavljači, partneri, sponzori i oglašavači i termin obuhvata (bez ograničenja) sve strane uključene u stvaranje, i/ili isporuku ove Usluge i/ili njenog sadržaja.

Chatrandom USLUGE

Chatrandom pruža interaktivne usluge ćaskanja i kamere korisnicima preko svoje vlasničke interaktivne platforme za veb i mobilne aplikacije dostupne korisnicima Chatrandom koji su saglasni sa tekućim Uslovima korišćenja, Politikom naplate i Politikom privatnosti, a preko podržanih uređaja (Chatrandom ] platforma).

PODRŽANI UREĐAJI

U smislu ovog Ugovora, "Podržani uređaji" podrazumevaju se u važećem vremenu korišćenja, zatim postojeći internet pretraživači, mobilni telefoni i uređaji za bežičnu komunikaciju koji su sada poznati ili će u budućnosti biti stvoreni korišćenjem bilo kog telekomunikacionog metoda ili protokola koji je sada poznat ili će biti stvoren, koji su ili će biti kompatibilni sa Chatrandom platformom.

PRIHVATANJE OVIH USLOVA KAO OBAVEZUJUĆI UGOVOR

Vi, kao Korisnik ovih Usluga, slažete se i potvrđujete:

 • 1) Da vam je jasno naznačeno da vaša upotreba ovih Usluga zahteva prihvatanje ovih Uslova kao obavezujućeg ugovora
 • 2) Da vam je data mogućnost da pregledate ove Uslove, a potvrdili ste da ste punoletni prema pravnom sistemu u kojem živite i da niste sprečeni bilo kojim zakonom ili propisom tog pravnog sistema da stupite u obavezujući ugovor
 • 3) Da ste preduzeli afirmativnu radnju da označite da ste prihvatili ove Uslove kao obavezujuće ugovor.
 • 4) Da vaše nastavljeno korišćenje ovih Usluga pokazuje da ste prihvatili ove Uslove kao obavezujući ugovor.

U meri u kojoj korisnici mogu preuzeti aplikaciju Chatrandom, kreirati korisnički nalog ili na drugi način pristupiti Chatrandom platformi, korisnik se slaže i razume da će takva upotreba uhvatiti jedinstvene identifikatore i dozvole preko njegovih podržanih uređaja. Do određene mere Korisniku su pružene prilike tokom procesa preuzimanja, registracije ili drugačijeg pristupa ovoj platformi da označi svoje prihvatanje ("Prihvatam i slažem se da budem obavezan ovim Uslovima korišćenja i inkorporiranim pravilima tokom upotrebe Chatrandom platforme. ") U meri u kojoj Korisnik može koristiti dodatne Usluge ili Funkcije, on potvrđuje da takva upotreba može zahtevati prihvatanje Politike naplate i dodatne tarife i uslove kako je objavljeno, u slučaju da su predstavljeni uslovi u suprotnosti sa ovim Ugovorom, ovaj Ugovor ima prioritet.

Chatrandom KANALI

Na osnovu svoje vlasničke tehnologije, softvera i znanja (Chatrandom tehnologije), Chatrandom ima mogućnost prilagođavanja, rada, održavanja i pružanja pristupa virtuelnim kanalima preko Chatrandom platforme (Usluge kanalisanja Chatrandom") Korisnicima Platforme pod uslovom da poštuju Politiku prihvatljive upotrebe, Pravila koja su predviđena od strane trećih lica i sve važeće zakone.

BEZBEDNOST NALOGA

U meri u kojoj vam je ponuđena mogućnost kreiranja korisničkog naloga, vi ste isključivo odgovorni za čuvanje poverljivosti vaše lozinke i naloga, kao i za sve izjave i radnje ili propuste do kojih dođe korišćenjem vaše lozinke i naloga, uključujući bilo kakve optužbe. Stoga morate preduzeti korake kako biste osigurali da drugi ne dobiju pristup vašoj lozinci i nalogu. Chatrandom nikada neće od vas tražiti vašu lozinku. Ne smete nikome preneti niti deliti sa nekim svoj nalog, a mi zadržavamo pravo da odmah ukinemo vaš nalog zbog kršenja Pravila prihvatljive upotrebe u nastavku ili kršenja ovih Uslova korišćenja.

Kreiranjem naloga ovlašćujete Chatrandom da može da vam šalje poruke o vašem nalogu, to može uključivati promotivni materijal, a u nekim okolnostima i snimke ekrana ili drugi sadržaj koji označava osnovu za preduzete radnje prema vašem nalogu na osnovu diskrecionog prava Chatrandom.

Svi korisnicima je predočeno da su sami odgovorni za lična podešavanja na bilo kojem uređaju sa kog pristupaju ovim uslugama; ako odlučite da ograničite poruke koje primate od Chatrandom, to možete uraditi tako što ćete podesiti postavke u meri u kojoj vam se te opcije prikazuju ili kontaktirati Chatrandom na način koji je naveden u našoj Politici privatnosti.

Korisnik može prekinuti ili izbrisati svoj nalog ili prilagoditi podešavanja pretplate u bilo kom trenutku, uključujući i za vreme privremene suspenzije ili iz bilo kog razloga. Korisnik je odgovoran za održavanje svog naloga, podešavanja pretplate ili nastale troškove. Chatrandom može dozvoliti da se nalozi, koji su prekinuti ili obrisani prema korisničkom diskrecionom pravu, ponovo aktiviraju, prema diskrecionom pravu Chatrandom.

Pružaoci usluga trećih strana mogu biti korišćeni od strane Chatrandom kako bi se omogućio pristup uslugama ili funkcijama. Ove usluge se nude kao pogodnost i za potrebe pružanja ovih Usluga. Bilo koja upotreba ili pristup preko trećeg lica zahteva od vas da prihvatite i poštujete Uslove i Pravila pružaoca treće strane. Linkovi, funkcije ili usluge koje pružaju treća lica nisu garancija za ove usluge, svi uslovi i pravila koje zahtevaju treće strane ostaju predmet sporazuma između korisnika i trećih lica

Chatrandom SADRŽAJ

Korisnici ostaju vlasnici Sadržaja koji stvaraju ili obavljaju. Određene karakteristike i funkcionalnosti Platforme ostaju intelektualna svojina Chatrandom, uključujući bez ograničenja: vlasnički tekst, kopiju, multimediju, grafiku, softver, podatke ili druge informacije kako je navedeno na Platformi Chatrandom i kako je još predviđeno od strane Chatrandom (zajedno, sadržaj Chatrandom).

LICENCIRANJE

Korisnici će Chatrandom i njegovim partnerima dodeliti ekskluzivnu, neograničenu svjetsku licencu za korišćenje, prenošenje i obavljanje sadržaja koji oni stvaraju ili prenose putem platforme radi svrhe isporuke Usluga, koji čine Platformu Chatrandom. Takva upotreba može obuhvatati upotrebu određenog sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: video, slike, audio snimke ili sličnosti korisnika u marketinškim i reklamnim materijalima, u meri u kojoj je takva upotreba dozvoljena i odobrena.

DEFINICIJA ODREĐENE TERMINOLOGIJE

Pošto usluge Chatrandom omogućavaju korisnicima da pristupe našoj platformi na više načina - na primer iz naše platforme za mobilne aplikacije ili sa instanci pretraživača koje pruža Chatrandom ili naši partneri- kompanije treće strane. Smatramo da je važno objasniti nameravani pravni efekat i korišćenje određene terminologije unutar ovih uslova i pravila. Ako dođe do bilo kakvog nerazumevanja u pogledu shvaćenog značenja sledećih termina, značenje pripisano u ovom odeljku ima pravo prvenstva.

NALOZI

Ova upotreba reči "Nalozi", "Pristup" ili "Upotreba" se mogu naizmenično primeniti kako za registrovane korisnike tako i za neregistrovane korisnike koji pristupe platformi, aplikaciji ili uslugama Chatrandom na bilo koji način o kojem se govori u ovim uslovima. Osim ako nije navedeno, ovi uslovi mogu se jednako primenjivati na korisnike svih vrsta, osim ukoliko se ne razlikuju posebno. Na primer, Politika privatnosti Chatrandom može označiti razlike u nalozima ili tipovima korisnika u vezi s informacijama potrebnim za pružanje vrste usluge koju korisnik može tražiti.

MODERACIJA I PREGLED

Kao što je opisano ispod, Tehnologija Chatrandom, koja je razvijena, nadgledana i administrirana od strane Chatrandom supervizora može pratiti aktivnosti korisnika, ovde opisano kao "Moderacija ili pregled" koristeći sistem vlasničke, automatske identifikacije koja je omogućena prijavljivanjem aktivnosti koje su protiv smernica zajednice, i ovih Uslova korišćenja. Chatrandom ne podrazumeva prethodno snimanje korisnikove aktivnosti, jer količina i različita geografska vremena naših korisnika čine takvu moderaciju ili pregled nemogućim ili nepraktičnim. Umesto toga, Chatrandom se oslanja na korišćenje vlasničkih sistema, zajednice korisnika ili zahteva korisnika za pristupom određenim uslugama i funkcijama, kako bi pokrenuo moderaciju ili pregled sadržaja, aktivnosti ili korišćenja usluga Chatrandom. Tehnologija Chatrandom, koju nadgledaju naši korisnici, omogućava pružanje usluga platforme Chatrandom na način koji podstiče standarde zajednice i Politiku prihvatljive upotrebe. Chatrandom može pregledati ili moderisati aktivnosti kada je takav pregled pokrenut od strane našeg vlasničkog sistema, ali se pregled i moderacija od strane Chatrandom izvršavaju po našem isključivom izboru.

Korišćenje izraza Moderacija ili Pregled, u kontekstu bilo koje usluge dostupne preko Chatrandom neće se tumačiti kao obaveza ili dužnost skeniranja ekrana, nadgledanja ili delovanja na aktivnosti naših Korisnika, osim u meri u kojoj nam je na njih skrenuta pažnja naše zajednice ili našeg vlasničkog sistema.

Politika PRIHVATLJIVE UPOTREBE

Vaša upotreba Chatrandom podleže svim važećim zakonima i propisima, uključujući i Netiquette, a vi ste isključivo odgovorni za sadržaj vaših komunikacija preko Servisa, uključujući sve veb stranice i aplikacije preko kojih su usluge Chatrandom dostupne. Dodajući informacije ili na bilo koji drugi način koristeći bilo koju komunikacionu uslugu ili drugu interaktivnu uslugu koja vam je dostupna na ili preko ovog servisa, slažete se da nećete prenositi, deliti, postavljati ili na drugi način distribuirati ili omogućavati distribuciju bilo kog sadržaja - uključujući tekst, komunikacije, softver, slike, zvukove, podatke ili druge informacije - koji:

 • Su nezakoniti, preteći, zlostavljajući, uznemiravajući, klevetnički, varljivi, lažni, invazivni na tuđu privatnost, sadrže prikaze golotinje ili simuliraju seksualne činove ili na drugi način krše naša pravila ili politiku;
 • Lažno predstavlja bilo koju osobu ili entitet - uključujući, ali ne ograničavajući se na zaposlene ili predstavnike Chatrandom - ili je lažna ili obmanjujuća, kao identitet Korisnika, u svrhe, ne ograničavajući se na, ali uključujući, dobijanje pristupa funkcijama ili promocijama koje se nude korisnicima na osnovu pola ili drugih demografskih identifikatora.
 • Viktimizuje, uznemirava, degradira ili zastrašuje pojedinca ili grupu pojedinaca na osnovu religije, pola, seksualne orijentacije, rase, etničke pripadnosti, starosti ili invaliditeta;
 • Kršenje prava bilo kog patenta, zaštitnog znaka, poslovne tajne, autorskog prava, prava objavljivanja ili drugog vlasničkog prava bilo koje strane;
 • Koristi usluge i funkcije servisa treće strane na način koji omogućava korisnicima da zaobiđu pravila ili uslove Chatrandom.
 • Čini neovlašćeno ili neadekvatno reklamiranje, šalje neželjenu elektronsko poštu (poznato i kao "spamovanje"), lančana pisma, bilo koji drugi oblik neovlašćenog posredovanja ili bilo koji oblik lutrije ili kockanja;
 • Sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi računarski kod, datoteke ili programe koji su dizajnirani ili namenjeni da ometaju, oštete ili ograniče funkcionisanje bilo kog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme ili da oštete ili pribave neovlašćeni pristup bilo kojim podacima ili drugim informacijama bilo koje treće strane;
 • Ne podržavamo niti preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj bilo kog Sadržaja od strane korisnika treće strane Servisa.

Chatrandom MODERACIJA I PREGLED

Korisnici se slažu i shvataju da će se Tehnologija Chatrandom, koja je razvijena, nadgledana i administrirana od strane Supervizora Chatrandom, koristiti za moderaciju ili pregled i omogućavanje platforme Chatrandom na način koji podstiče standarde zajednice i Politiku prihvatljive upotrebe. Moderacije koje koriste tehnologiju Chatrandom obuhvataju uklanjanje Korisnika iz određenih kanala ili suspenziju ili prekid korisničkih naloga ili Platforme Chatrandom, ako je došlo do kršenja ovih Uslova korišćenja ili Politike prihvatljive upotrebe ili verovatno će do njih doći, moderacija se vrši putem isključivog prava Chatrandom u interesu pružanja poboljšanog korisničkog iskustva.

Ne možemo unapred snimiti ekran ili izmeniti sadržaj koji isporučuju Korisnici, ali Chatrandom, koristeći svoj privatni sistem, može po sopstvenom nahođenju preduzeti radnje da spreči kršenje ovih Uslova korišćenja. Akcije Chatrandom i naše moderacije ili pregled sistema pregleda primenjuju se na sve korisnike, naloge, veb lokacije ili aplikacije putem naše vlasničke platforme za ćaskanje.

Moderacija i Pregled mogu rezultirati radnjama koje mogu biti u rasponu od ukidanja vašeg naloga, trajnog uklanjanja sadržaja ili privremenog ukidanja naloga ili uklanjanja sadržaja, za koji mi verujemo, po sopstvenom nahođenju, da nije u skladu s ovim Uslovima korišćenja, Takve akcije se mogu preduzeti tamo gde je Chatrandom utvrdio da vaša upotreba ili sadržaj predstavljaju pretnju ili pokazuju nepoštovanje ovih Uslova korišćenja ili se vrši kršenje bilo kog drugog pravila ponašanja korisnika naše Usluge, ili su na drugi način štetni, neprijatni, ili netačni. Chatrandom zadržava pravo da preduzme gore opisane radnje, uključujući, ali ne ograničavajući se na privremeni prekid ili zabranu naloga ili mogućnosti korišćenja Chatrandom kako bi se istražilo ponašanje, upotreba ili sadržaj za koji Chatrandom razumno veruje da predstavljaju kršenje ovih Uslova korišćenja.

U određenim okolnostima kada je do privremene suspenzije korisnika došlo zbog zabranjenih aktivnosti za koje mi razumno verujemo da nisu nelegalne, Chatrandom može po sopstvenom nahođenju dozvoliti korisnicima da plate naknadu za ubrzavanje bilo kakvog internog pregleda aktivnosti naloga kako bi se vratio pristup nalogu.

Podobnost za ubrzane usluge biće utvrđena po sopstvenom nahođenju Chatrandom sajta, po objavljenim ili fakturisanim tarifima, koje se tiču na ovaj način pogođenih naloga. Očekuje se da će korisnici koji su obnovili nalog pokazati kontinuirano poštovanje ovih Uslova korišćenja.

Ako okolnosti to zahtevaju, Chatrandom će u potpunosti sarađivati u istragama o kršenju bezbednosti sistema ili sigurnosti mreže na drugim lokacijama ili servisima, kao i sa organima za sprovođenje zakona u istrazi sumnjivih krivičnih prekršaja.

Moderacija i Pregled se sprovode po sopstvenom nahođenju Chatrandom u meri u kojoj je oštećen naš sistem vlasništva ili smernice zajednice. Chatrandom ne preuzima nikakvu dužnost ili obavezu preduzimanja takvih radnji, niti preuzima odgovornost za kašnjenje ili odustajanje od postupaka. Korisnici pristaju na moderatorski autoritet Chatrandom, uključujući uklanjanje sadržaja i odustajanje od bilo koje tužbe protiv Chatrandom

OBAVEŠTENJE O SUSPENZIJI

Prema uslovima koji su opisani u odeljku OBAVEŠTENJA ispod, ukoliko nastavite sa korišćenjem ovih usluga, smatraće se da ste pristali na primanje poruka od Chatrandom. Ako je došlo do kršenja ili se sumnja da je došlo do istog, dobićete obaveštenje putem platforme. Ovo obaveštenje može obuhvatati snimke ekrana kako biste bili obavešteni o sadržaju koji dovodi do suspenzije ili postupka određenog našim sistemom moderiranja i pregleda. Obaveštenje će obuhvatiti Trajanje suspenzije koje je Chatrandom, po sopstvenom nahođenju odredio, kako bi se dalo moderatorima i administratorima dovoljno vremena za pregled navodnih prekršaja. Usluge brze revizije mogu se ponuditi kao deo obaveštenja, po tarifama koje će vam biti objavljene, što bi omogućilo sistemima Moderacije i Administratorima Chatrandom da odmah izvrše interni pregled. Naknade se ne naplaćaju kao kazna ili dozvola za neovlašćeno ponašanje, već za nadoknadu sredstava potrebnih za neposrednu reviziju. Usluge brze revizije možda neće biti dostupne u svim slučajevima, ukoliko daljnja revizija utvrdi da su određeno ponašanje ili isporučeni sadržaja nelegalni ili Chatrandom odredi - po sopstvenom nahođenju - da vaše ponašanje predstavlja nastavak kršenja ovih Uslova korišćenja, vaša dalja upotreba Usluga će biti stopirana. Saglasni ste sa tim da primate takva obaveštenja i dalje se slažete da vas upotreba usluge brze revizije ne oslobađa obaveze da poštujete Uslove korišćenja Chatrandom.

INFORMACIJE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI

U smislu ovih Uslova korišćenja, "sadržaj" se definiše kao bilo koja informacija, komunikacije, softver, fotografije, video, grafika, muzika, zvukovi i drugi materijal i usluge koje korisnici mogu da vide na našem servisu. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na oglasne table, ćaskanje i druge originalne sadržaje.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, prihvatate i slažete se da je sav sadržaj koji vam je predstavljen na ovom Servisu zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakovima, servisnim znakovima, patentima ili drugim vlasničkim pravima i zakonima i jedino je vlasništvo Chatrandom i/ili nekog njegovog partnera. Dozvoljeno vam je samo da koristite sadržaj izričito odobren od nas ili od strane određenog provajdera sadržaja. Osim jedne kopije napravljene samo za ličnu upotrebu, ne smete kopirati, reprodukovati, modifikovati, objavljivati, otpremati, prenositi ili distribuirati bilo koji dokument ili informaciju sa ovog servisa u bilo kom obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja, našeg ili specifičnog provajdera sadržaja, a vi sami ste isključivo odgovorni za dobijanje dozvole pre ponovnog korišćenja materijala zaštićenog autorskim pravima koji je dostupan na ovoj Servisu. Svako neovlašćeno korišćenje materijala koji se pojavljuje na ovoj Servisu može kršiti autorsko pravo, zaštitni znak i druge važeće zakone i može dovesti do krivičnih ili prekršajnih kazni.

Ni mi, ni naši partneri ne garantujemo da vaša upotreba materijala koja je prikazana ili dobijena kroz ovu uslugu neće ugroziti prava trećih lica. Pogledajte "Upotreba vaših materijala" u nastavku za opis postupaka koji će se poštovati u slučaju da bilo koja strana veruje da sadržaj objavljen na ovom Servisu narušava vlasnička prava bilo kog patenta, zaštitnog znaka, poslovne tajne; autorsko pravo, pravo na objavljivanje ili drugo pravo vlasništva bilo koje strane.

Sva prilagođena grafika, ikonice, logotipi i nazivi usluga su registrovani zaštićeni žigovi, žigovi ili oznake usluga Chatrandom ili njegovih podružnica/partnera. Svi ostali zaštitni znakovi ili oznake usluga su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Ništa u ovim Uslovima korišćenja ne daje vam nikakvo pravo da koristite bilo čiji zaštitni znak, znak usluge, logo i/ili naziv Chatrandom ili njegovih partnera.

SADRŽAJ KORISNIKA

U skladu sa našom Politikom privatnosti, svaka poruka ili materijal koji prenosite ovom Servisu ili nama, bilo putem elektronske pošte ili drugih sredstava, iz bilo kog razloga, tretiraće se kao nepoverljivo i nevlasničko. Dok Chatrandom ne traži vlasništvo ili podrži sadržaj koji su kreirali Korisnici, kao takvi zadržavate sva prava u takvoj komunikaciji ili materijalu, međutim, nama i našim imenovanim licencama dodeljujete neizostavno, plaćeno, trajno i širom sveta pravo na kopiranje, distribuciju, prikazivanje, izvođenje, objavljivanje, prevođenje, prilagođavanje, izmenu i bilo kakvu drugačiju upotrebu takvog materijala za bilo koju svrhu bez obzira na oblik ili medij (koji je sada poznat ili trenutno nije poznat) u kojem se koristi.

Molimo vas da nam ne šaljete poverljive ili zaštićene informacije, osim ako se drugačije ne dogovorimo u pismenoj formi. Takođe, nismo u mogućnosti da prihvatimo vaše ideje ili predloge koje nismo zahtevali, pa vas molimo da ih ne dostavljate.

Poštujemo intelektualnu svojinu drugih, i tražimo od vas da učinite isto. Ako vi ili bilo koji korisnik ove usluge verujete da su vaša autorska prava, zaštitni znak ili druga prava na imovinu povređena putem objavljivanja na ovom Servisu, treba odmah da pošaljete obaveštenje našem Imenovanom agentu (kao što je naznačeno ispod). Da bismo bili efikasni, obaveštenje mora obuhvatiti:

 • Fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da postupa u ime vlasnika isključivog prava koje se navodno krši
 • Identifikaciju autorskog dela za koje se tvrdi da su mu narušena prava vlasništva;
 • Dovoljno informacija koje će nam omogućiti da stupimo u kontakt sa žaliocem, kao što su adresa, telefonski broj i, ako je dostupna, adresa elektronske pošte na koju se možemo obratiti žaliocu;
 • Identifikovanje materijala za koji se tvrdi da mu su mu narušena prava vlasništva ili je predmet aktivnosti kršenja i to će se ukloniti; kao i informacije dovoljne da nam omoguće lociranje materijala;
 • Izjava žalioca da je uveren da korišćenje materijala, na način koji je predmet žalbe, nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, zastupnika ili zakona;
 • Izjava da su informacije u obaveštenju tačne i, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da je žalilac ovlašćen da postupa u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje se navodno krši.

Shodno Zakonu o digitalnim autorskim pravima, 17 U.S.C.A. Odelj. 512 (c), do našeg Imenovanog zastupnika za oglašavanje zahteva za kršenje autorskih prava možete doći kako je navedeno u nastavku. Usluga će biti prekinuta stalnim kršiocima autorskih prava ili korisnika.

 

Imenovani agent za tvrdnje o kršenju:

[email protected]

 

Prihvatate i saglasni ste da nakon prijema obaveštenja o povredi autorskih prava možemo odmah ukloniti identifikovane materijale sa našeg Servisa bez odgovornosti prema vama ili bilo kojoj drugoj strani i da će tvrdnje žalioca i stranke koja je prvobitno objavila materijale biti upućene u Kancelariju za zaštitu autorskih prava Sjedinjenih Država za presudu kako je predviđeno Zakonom o digitalnim autorskim pravima.

ODRICANJE OD GARANCIJA

SVI MATERIJALI I USLUGE NA OVOM SERVISU SU PRUŽENI "KAKVI JESU" I "KAO ŠTO SU DOSTUPNI" BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICIRANE GARANCIJE O PRODAJI ILI PRIZNAVANJU ZA ODREĐENU SVRHU , ILI GARANCIJE NEKRŠENJU AUTORSKIH PRAVA. BEZ OGRANIČENJA PRETHODNOG, NE PRUŽAMO GARANCIJU DA: (A) ĆE USLUGE I MATERIJALI ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTEVE, (B) USLUGE I MATERIJALI BITI BEZ NEPREKINUTI, U ODREĐENOM VREMENU, BEZBEDNI ILI BEZ GREŠAKA, (C) REZULTATI DOBIJENI KORIŠĆENJEM USLUGA ILI MATERIJALA BITI EFIKASNI, TAČNI ILI ZANIMLJIVI, ILI (D) KVALITET BILO KAKVIH PROIZVODA, USLUGA ILI INFORMACIJA KOJE STE KUPILI ILI DOBILI SA NAŠEG SERVISA ILI OD NAŠIH PARTNERA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA ILI BITI BEZ GREŠAKA I KVAROVA.

OVAJ SERVIS MOŽE DA SADRŽI TEHNIČKE ILI DRUGE GREŠKE, NEPRAVILNOSTI ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. MOŽEMO MENJATI MATERIJALE I USLUGE NA OVOM SERVISU BILO KAD BEZ OBAVEŠTENJA KORISNIKA. MATERIJALI NA OVOM SERVISU MOGU BITI ZASTARELI, I NE OBAVEZUJEMO SE DA AŽURIRAMO TAKVE MATERIJALE ILI USLUGE.

KORIŠĆENJE USLUGA ILI PREUZIMANJE ILI DRUGAČIJE NABAVLJANJE BILO KAKVOG MATERIJALA ČINITE NA SOPSTVENI RIZIK I SA VAŠOM SAGLASNOŠĆU DA ĆETE SAMO VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NANESENU VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU ILI GUBITAK PODATAKA KOJE JE REZULTIRALO IZ TAKVIH AKTIVNOSTI.

Sadržaj koji je dostupan preko ove usluge često predstavlja mišljenje i sudove provajdera informacija, korisnika sajta ili drugog lica ili entiteta koji nisu povezani sa Chatrandom. Ne odobravamo, niti smo odgovorni za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta ili izjave od strane bilo kog drugog, osim ovlašćenog portparola Chatrandom koji govori u svom službenom svojstvu. Molimo pogledajte posebne uredničke politike objavljene na različitim odeljcima ovog servisa za dalje informacije; takve politike su inkorporirane referencom u ove Uslove korišćenja.

NEKE DRŽAVE ILI ZAKONODAVSTVA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ODREĐENIH GARANCIJA, TAKO DA SE NEKA OD NAVEDENIH OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI

Vaš ekskluzivni pravni lek i naša cela odgovornost, ako postoji, za bilo koju potražnju koja proizilazi iz ovih Uslova korišćenja i vaše upotrebe ove usluge će biti ograničena na iznos koji ste nam platili za usluge Servisa tokom dvomesečnog perioda pre akta koji je doveo do odgovornosti.

NI U KOM SLUČAJU MI ILI NAŠI PARTNERI NEĆEMO BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE POSEBNE, KAZNENE, SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ILI BILO KAKVE ŠTETE; UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ONIH NASTALIH IZ NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, GUBITKA PODATAKA ILI ZARADE, BEZ OBZIRA DA LI SMO BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, I BEZ OBZIRA NA KOJU TEORIJU ODGOVORNOSTI SE TO ODNOSI, KOJA PROISTIČE IZ ILI JE U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVE USLUGE ILI BILO KOJE BEB-STRANICE NA KOJU STE USMERENI ILI POVEZANI SA OVOG SERVISA.

NEKI PRAVNI SISTEMI ZABRANJUJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE GORE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

OBEŠTEĆENJE

Na naš zahtev saglasni ste da branite, obeštetite i smatrate nas i naše partnere izuzetima od svih obaveza, potraživanja i troškova, uključujući advokatske takse koje proističu iz vaše upotrebe ili zloupotrebe ove usluge. Zadržavamo pravo, na sopstveni trošak, da preuzmemo ekskluzivnu odbranu i kontrolu bilo kojeg drugog slučaja u kojem je predmet naknada štete sa vaše strane, u kom slučaju ćete sarađivati s nama u potvrđivanju svake raspoložive odbrane.

SPORAZUM O ARBITRAŽI

Bilo koji spor, polemika, razlika ili zahtev koji proističu iz ovog ugovora ili koji se odnose na njega, uključujući postojanje, valjanost, tumačenje, izvršenje, kršenje ili raskid ili bilo kakav spor u vezi sa neugovornim obavezama koje proističu iz njega ili se odnose na njega, biće upućeni i na kraju rešeni arbitražom koja se vodi u skladu sa UNCITRAL-ovim Arbitražnim pravilima korišćenjem JAMS-ove pojednostavljene postupke arbitraže, ili međusobnim sporazumom, BVI Međunarodni arbitražni centar (BVIIAC), modifikovanim IAC procedurama za upravljanje arbitražom. Ovaj ugovor će se tumačiti po BVI zakonu i Konvenciji Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe, koji će se primjenjivati na sva pitanja koja se odnose na korištenje ove Usluge.

ZABRANA KOLEKTIVNIH I REPREZENTATIVNIH POSTUPAKA I GRUPNE NADOKNADE

VI I Chatrandom SAGLASNI STE DA SVAKO OD NAS MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA OBEŠTEĆENJEM PROTIV ONOG DRUGOG SAMO NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI, A NE KAO ČLAN TUŽBENE GRUPE U BILO KOM PREDMETNOM POSTUPKU ILI PREDSTAVNIČKOM POSTUPKU. UKOLIKO SE VI I Chatrandom NE DOGOVORITE DRUGAČIJE, ARBITAR NE MOŽE KONSOLIDOVATI ILI PRIDRUŽITI VIŠE OD TVRDNJE JEDNE OSOBE ILI STRANE, I NEĆE DRUGAČIJE PREDSTAVLJATI BILO KOJI OBRAZAC KONSOLIDOVANOG, PREDSTAVNOG I KLASIČNOG POSTUPKA. TAKOĐER, ARBITAR MOŽE DODELITI NADOKNADU (UKLJUČUJUĆI NOVČANU, OSLOBAĐAJUĆU I DEKLARATIVNU NADOKNADU) SAMO U KORIST INDIVIDUALNE STRANE KOJA TRAŽI NADOKNADU I SAMO DO MERE NEOPHODNE ZA PRUŽANJEM NADOKNADE PO LIČNOM ZAHTEVU. BILO KAKVA DOBIJENA NADOKNADA NE MOŽE UTICATI NA OSTALE KORISNIKE.

ARBITRAŽNE PROCEDURE

Arbitraža je neformalnija od tužbe na sudu. Arbitraža koristi neutralnog arbitra umesto sudije ili porote, a sudska revizija arbitražne odluke je vrlo ograničena. Ipak, arbitar može dodeliti istu nadoknadu štetu i presudu o plaćanju štete na individualnoj osnovi kao i sud. Svi problemi su na arbitru da odluči o njima, izuzev onog koji se odnosi na arbitražnost, obim ili primenjivost ovog Arbitražnog sporazuma ("Zabrana kolektivnih i reprezentativnih postupaka i grupne nadoknade"), o čemu odlučuje nadležni sud.

Strana koja namerava tražiti arbitražu mora prvo poslati drugoj strani, sertifikovanom poštom, pismeno obavestenje o prirodi nesporazuma ("Obaveštenje"). Obaveštenje za Chatrandom treba poslati na adresu Cogroup Limited navedenu u nastavku. Sve informacije koje se nalaze u obaveštenju moraju se dostaviti, uključujući opis prirode i osnove potraživanja koje straka traži i tražene nadoknade.

Ako vi i Chatrandom niste u mogućnosti da rešite zahteve opisane u Obaveštenje u roku od 30 dana od slanja obaveštenja, vi ili Chatrandom možete pokrenuti arbitražni postupak sa JAMS-om. Obrazac za pokretanje arbitražnog postupka dostupan je na veb stranici JAMS-a na adresi https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. Pored podnošenja ovog obrasca JAMS-u u skladu sa njegovim pravilima i procedurama, stranka koja inicira arbitražu mora dostaviti kopiju popunjenog formulara suprotnoj strani. Možete poslati kopiju Chatrandom c/o Cogroup Limited na sledeću adresu: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Britanska Devičanska Ostrva

Arbitraža će biti sprovedena na internetu korišćenjem JAMS-ovih prenosnih procedura za arbitražu. Strane u arbitraži mogu se međusobno saglasiti da koriste BVI međunarodni arbitražni centar (BVIIAC), kako je to izmenjeno IAC procedurama za sprovođenje arbitraže, ako to zahtevaju okolnosti. U slučajevima kada se održava saslušanje uživo, vi i/ili Chatrandom mogu prisustvovati putem telefona, osim ako arbitar ne zahteva drugačije. U oba slučaja, imenovan je jedinstveni arbitar, a postupak se vodi na engleskom jeziku.

Arbitar odlučuje o suštini svih zahteva u skladu sa BVI zakonom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe, uključujući priznate principe pravičnosti, i poštuje sve zahteve i privilegije priznate zakonom. Arbitar neće biti obavezan odlukama iz prethodnih arbitraža koje uključuju različite korisnike, ali je obavezan odlukama iz prethodnih arbitraža koje uključuju istog Chatrandom korisnika u meri u kojoj to zahteva važeći zakon. Arbitražna odluka je konačna i obavezujuća i presuda o odluci arbitra može se upisati u bilo koji nadležni sud.

TROŠKOVI ARBITRAŽE

U bilo kojoj arbitraži koja proističe iz ovog Sporazuma ili se odnosi na njega, arbitar će dodeliti preovlađujućoj strani, ako ih ima, troškove i naknade za advokata koji razumno nastaju od strane preovlađujuće strane u vezi sa arbitražom. Ako arbitar odredi stranu koja je preovlađujuća strana na način da je prevladavajuća strana imala pravo što se tiče nekih, ali ne i svih potraživanja i protivzakonitostima, arbitar može dodeliti preovlađujućoj strani odgovarajući procenat troškova i naknada za advokata koji su opravdani u vezi sa arbitražom.

ODREDBA O STROGOJ PUNOVAŽNOSTI

Uz izuzetak bilo koje odredbe u ovom Odeljku u vezi sa Arbitražnim sporazumom ("Zabrana kolektivnih i reprezentativnih postupaka i grupne nadoknade"), ako arbitar ili sud odluči da je bilo koji deo ovog Arbitražnog sporazuma nevažeći ili neizvršiv, ostali delovi ovog Arbitražnog sporazuma i dalje važe. Ako arbitar ili sud odluče da je bilo koja od odredbi ovog Arbitražnog sporazuma ("Zabrana kolektivnih i reprezentativnih postupaka i grupne nadoknade") nevažeća ili se ne može primeniti, tada se ceo Arbitražni sporazum proglašava ništavnim. Ostatak Sporazuma i Odeljak za pravne sporove će nastaviti da se primenjuju.

BUDUĆE IZMENE I DOPUNE SPORAZUMA O ARBITRAŽI

Bez obzira na eventualne drugačije odredbe ovih Uslova korišćenja, vi i mi smo saglasni da ukoliko izvršimo bilo kakvu izmenu ovog Arbitražnog sporazuma (osim izmene bilo kog obaveštenja ili linka na internetu koji je ovde predviđen) u budućnosti, ta izmena se neće primenjivati na bilo koji pravni postupak protiv Chatrandom pre datuma stupanja na snagu amandmana/izmene. Izmena će se primenjivati na sve ostale sporove ili zahteve koje reguliše Arbitražni sporazum koji su ili mogu nastati između vas i Chatrandom. Obavestićemo vas o izmenama ovog Arbitražnog sporazuma objavljivanjem izmenjenih uslova na stranici Chatrandom.com najmanje 30 dana pre stupanja na snagu izmena, kao i putem e-pošte.

 

RAZNO

UČESTVOVANJE U PROMOCIJAMA

S vremena na vreme, ovaj Servis može da uključi reklame koje se nude od strane trećih lica. Možete da stupite u korespondenciju ili učestvujete u promocijama oglašavača koji prikazuju svoje proizvode na ovom Servisu. Svaka takva korespondencija ili promocija, uključujući isporuku i plaćanje roba i usluga, kao i bilo koji drugi uslovi, garancije ili predstavljanja povezani sa takvim dopisivanjem ili promocijama, su isključivo između vas i oglašivača. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili obavezu za bilo koji deo bilo kojeg dopisivanja ili promocije.

MEĐUNARODNA UPOTREBA

Preuzimanjem ili korišćenjem softvera, izjavljujete i garantujete da nemate mesto prebivališta u nadležnosti gde je korišćenje ovih Usluga zabranjeno zakonom, regulativom ili kontrolom izvoza. Iako ova Usluga može biti dostupna širom sveta, mi ne zastupamo da su materijali na ovom Servisu odgovarajući za upotrebu u određenom pravnom sistemu/nadležnosti, a pristup njima sa teritorija gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjen. Oni koji odluče da pristupe ovom Servisu sa drugih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za poštovanje lokalnih zakona. Bilo koja ponuda za bilo koju uslugu i/ili informacije u vezi sa ovim servisom su nevažeći tamo gde je zabranjeno.

PREKID KORIŠĆENJA

Slažete se da možemo, po našem isključivom nahođenju, prekinuti ili obustaviti pristup svim ili delu usluga sa ili bez obaveštenja i iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, kršenje ovih Uslova korišćenja. Bilo koja sumnja na obmanjujuću, zloupotrebnu ili ilegalnu aktivnost može biti razlog za prekid vaše veze i može se uputiti odgovarajućim organima za sprovođenje zakona.

Po prekidu ili suspenziji naloga, bez obzira na razloge, vaše pravo na korišćenje usluga koje su na raspolaganju na ovom servisu odmah prestaje ako se drugačije ne dogovorimo, a vi potvrđujete i slažete se da možemo odmah deaktivirati ili izbrisati vaš nalog i sve srodne informacije i datoteke na vašem nalogu i/ili zabraniti svaki daljnji pristup takvim datotekama ili ovom Servisu. Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani zbog bilo kakvih potraživanja ili šteta koja proizilaze iz bilo kakvog prekida ili suspenzije ili bilo koje druge akcije koju smo preduzeli u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, a vi ćete biti odgovorni za neplaćene naknade i nakon prekida ili suspenzije.

OBAVEŠTENJA

Sva obaveštenja strani moraju biti u pismenoj formi i dostavljaće se putem e-pošte ili konvencionalne pošte. Obaveštenja za nas treba slati službi za korisnike na [email protected]. Obaveštenja za vas mogu biti poslata ili putem same platforme ili adrese e-pošte ukoliko ste je dostavili u procesu registracije naloga. Pored toga, preko Servisa možemo da šaljemo obaveštenja ili poruke da bismo vas obavestili o promenama Servisa ili drugim pitanjima od značaja.

Svako obaveštenje ili poruka u skladu sa ovim Uslovima korišćenja smatraće se dostavljenom strani koja primi takvu komunikaciju na datum isporuke koji vam se šalje.

Pristajući na ove Uslove korišćenja i koristeći ove Usluge, pristajete i da primite takva obaveštenja. Da biste onemogućili bilo koju komunikaciju, možete podesiti postavke vašeg naloga ako je takva opcija dostupna ili način koji je dalje opisan u našoj Politici privatnosti.

OPŠTE

Pregledali ste Politiku prihvatljive upotrebe i saglasili se da ne prodajate, preprodajete, reprodukujete, kopirate ili koristite za bilo koju komercijalnu svrhu bilo koji deo ove usluge, niti pokušavate da spamirate ili na drugi način poremetite ili ometate ovu uslugu.

Odredbe ovih Uslova korišćenja su razdvojive. Ukoliko je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neizvršiva u celini ili u bilo kom pravnom sistemu, takva odredba će se smatrati neefikasnom u meri u kojoj je nevažeća ili neizvršiva, bez ikakvog uticaja na valjanost ili izvršivost u bilo kojoj drugoj nadležnosti ili na preostale odredbe ovog zakona u bilo kom pravnom sistemu.

Nikakav zajednički poduhvat, partnerski odnosi, zaposlenost ili agencijski odnos ne postoji između vas i Chatrandom kao rezultat ovih Uslova korišćenja. Propust Chatrandom da izvrši bilo koje pravo ili odredbu iz ovih Uslova korišćenja ne predstavljaju odricanje od njih, osim ako to ne potvrdi i s tim se ne složi Chatrandom u pisanoj formi.

Pored bilo kakvog izuzetka u važećem zakonu, bićemo izuzeti od odgovornosti za kašnjenja ili kašnjenja u isporuci proizvoda i usluga koji su dostupni preko naše usluge zbog bilo kog događaja koji je van naše razumne kontrole, bez obzira da li obe strane to mogu predvideti ili ne, uključujući, ali ne ograničavajući se na poremećaj rada, rat, požar, nesreću, nepovoljne vremenske uslove, nemogućnost osiguranja prevoza, vladin akt ili propise i druge uzroke ili događaje koji su van naše razumne kontrole, bez obzira da li su slični onima navedenim gore.

Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa svim važećim smernicama, čine kompletan ugovor između vas i Chatrandom.

Svaki neuspeh sa naše strane da izvršimo ili sprovedemo bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili povezanih prava ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredaba.

Pravila objavljena na našim sajtovima mogu se menjati s vremena na vreme. Promene stupaju na snagu kada ih objavimo putem Servisa Chatrandom.